baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Festyn turystyczny "Piknik nad Odrą"

W dniach 10-11 maja 2014r. w Szczecinie u podnóży Wałów Chrobrego odbędzie si ekolejna edycja Festynu turystycznego "Piknik nad Odrą". To największa plenerowa impreza w Województwie Zachodniopomorskim promująca m.in. turystykę i rekreację. Stoiskom wystawienniczym towarzyszy festiwal kuchni i wyrobów regionalnych,

I Forum Turystyczne Państw Karpackich w Rzeszowie

17 marca br. zostało podpisane porozumienie w sprawie organizacji V Forum Innowacji w Rzeszowie. Partnerzy tego przedsięwzięcia ustalili również podział kompetencji przy organizacji I Forum Turystycznego Państw Karpackich oraz spotkania ministrów ds. turystyki państw karpackich.

Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna Pojezierza Drawskiego w Złocieńcu przez dwa lata uczestniczyła w Ogólnopolskim projekcie pn. „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej” realizowanym przez Toruński LOT.

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Za priorytetowe zadanie uznaje się wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Może być ono realizowane przez organizację m.in. kampanii, spotkań, szkoleń, treningów i tym podobnych działań.

Strategia Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego

27 marca br. (czwartek) w godz. 9.00- 16.00 w Hotelu Radisson Blu w Szczecinie odbędzie się "Dzień informacyjny nt. Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (EUSBSR). Podczas tego spotkania będziecie mogli Państwo uzyskać podstawowe informacje na temat Strategii, poznać możliwości jakie stwarza w zakresie rozwoju współpracy międzyregionalnej w Regionie Morza Bałtyckiego oraz jakie będą możliwości finansowania projektów współpracy w nowym okresie programowania.