baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja pn. "Budowanie jakości współpracy JST – NGO na Pomorzu Zachodnim" w ramach VII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO

logo pracownia pozarzdowa12 CZERWCA 2014 R. Zachodniopomorskie Forum Pełnomocników ds. NGO, jako platforma współpracy pomiędzy pełnomocnikami ds. współpracy z NGO, na stałe wpisało się w kalendarz, podejmowanych przez Samorząd Województwa we współpracy z Pracownią Pozarządową (byłe Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych), działań na rzecz wciąż rozwijającego się trzeciego sektora.

Wizyta studyjna po marinach województwa zachodniopomorskiego

W dniach 19-21 maja 2014 roku odbędzie się wizyta studyjna dla dziennikarzy krajowych i zagranicznych mediów pracujących w branży żeglarskiej.

Program rozwoju tras (ścieżek i dróg) rowerowych w województwie zachodniopomorskim

Wydział Turystyki, Gospodarki i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, w celu sprawdzenia możliwości rynku, przystępuje do szacowania ceny zamówienia na opracowanie Programu rozwoju tras (ścieżek i dróg) rowerowych w województwie zachodniopomorskim do 2020 roku wraz z inwentaryzacją istniejących.

Stargard Szczeciński bardziej przyjazny rowerzystom

Stargard Szczeciński będzie już wkrótce bardziej przyjazny rowerzystom. Stanie się tak dzięki rozpoczęciu realizacji zadania związanego z budową ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulicę Spokojną z drogą w Golczewie.

Cykl bezpłatnych szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Szczecinie (projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego) realizuje cykl bezpłatnych szkoleń dla podmiotów ekonomii społecznej (m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, itp.)