baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Poradnik innowacyjności w turystyce

Uprzejmie informujemy, że Forum Turystyki Regionów udostępniło „PORADNIK INNOWACYJNOŚCI W TURYSTCE dla przygotowujących oraz oceniających projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki”, opracowany w ramach zadania publicznego, dofinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki pod nazwą „Nauka praktyce, praktyka nauce – konsolidacja potencjału”.

Komisja Europejska rozpoczęła turystyczną kampanię informacyjną „Europa. Otaczają nas cuda”

Celem kampanii, promującej turystykę w Europie jest pokazanie, że nie trzeba jechać daleko, aby doświadczyć niezwykłego piękna Europy — cuda znajdują się tuż za progiem Twojego domu.

Badanie ankietowe pracodawców sektora turystyki – weź udział!

Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki rozpoczyna realizację II edycji badania ankietowego pracodawców działających w sektorze hotelarskim, gastronomicznym i turystycznym dotyczącego preferencji sylwetki absolwenta szkolnictwa zawodowego.

System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 29 czerwca 2016 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia dokumentu: "System oznakowania szlaków kajakowych w województwie zachodniopomorskim".

GŁOSOWANIE na kandydatów do ZRDPP na lata 2016-2019

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza głosowanie na kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na kadencję 2016-2019.