baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków, powołany do realizacji kompetencji Zarządu, w tym w szczególności Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Siedzibą Urzędu jest miasto Szczecin. Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (t. jedn. Dz. U . z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, ze zm.) oraz Statutu Województwa Zachodniopomorskiego, natomiast szczegółową organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i zadania jego poszczególnych komórek organizacyjnych ustala Regulamin Organizacyjny.

 

     Więcej na stronie      www.wzp.pl