baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Stowarzyszenie powstało w 1996 roku i początkowo miało charakter niesformalizowany. Zarejestrowane zostało w dniu 12 listopada 1997 roku, jako Forum Turystyki Pomorza Zachodniego. Swą początkową działalność skupiało na regionie Zachodniego Pomorza. Inicjatorami powstania stowarzyszenia byli:

  • Zachodniopomorska Izba Turystyki,
  • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej,
  • Stowarzyszenie Restauratorów i Gastronomików "Więź"
  • oraz przedstawiciele gmin i organizacji turystycznych z regionu zachodniopomorskiego. 

Podstawowym celem naszej działalności stało się poszukiwanie płaszczyzn współpracy i wymiany doświadczeń między osobami i instytucjami działającymi w szeroko rozumianej branży turystycznej.

W dniu 6 maja 2005 roku w Szczecinie, odbyło się Walne Zgromadzenie Forum Turystyki Pomorza Zachodniego, które podjęło decyzję o zmianie regionalnej formuły funkcjonowania na ogólnopolską. Stowarzyszenie przyjęło nazwę FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. 2 lutego 2006 r. nazwa została formalnie zatwierdzona przez Sąd Rejonowy w Szczecinie.

Obecnie, Forum Turystyki Regionów jest stowarzyszeniem ogólnokrajowym, działającym na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce. W swoim dorobku mamy wiele zrealizowanych projektów, szkoleń, warsztatów, i konferencji. Jesteśmy współtwórcami idei GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, a obecnie rozwijamy INSTYTUT WSPIERANIA TURYSTYKI.

Przedstawiciele Zarządu Forum są członkami między innymi następujących instytucji:

  • Rady Polskiej Organizacji Turystyki,
  • Rady Turystyki przy Ministrze Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej,
  • Rady Konsultacyjnej Izb Turystyki w Polsce,
  • Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Turystyki.

Co przyniesie przyszłość? Zważywszy na ogromny potencjał, jaki w nas drzemie - należy się spodziewać wiele! Myślimy globalnie - działamy regionalnie!

                                                                                                                                                                                                              Serdecznie zapraszam do współpracy.

       

                                                                                                                Marek Migdal
                                                                                                 Prezes Forum Turystyki Regionów

    Więcej na stronie      www.forumturystyki.pl