baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Nabór wniosków do konkursu pn. Mikrodotacje - małe inicjatywy lokalne

Trwa trzeci rok realizacji projektu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. i Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Mikrodotacje – małe inicjatywy lokalne”. Z dniem 29 lutego 2016 r. rozpoczął się nowy nabór wniosków w ramach projektu i potrwa do 31 marca 2016 r.

Pula środków podzielona jest na dwie części – 270 000 dla młodych organizacji i grup z opiekunem i 50 000 dla grup aplikujących samodzielnie (zostaną utworzone dwie listy rankingowe). Kwota mikrodotacji nie może jednorazowo przekraczać 5000 zł. Nie ma limitów naboru wniosków, wnioski zbierane są do wyczerpania puli środków.

Mikrodotacja może być wykorzystana tylko w celu realizacji działań skierowanych do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego lub rozwoju organizacji pozarządowej zarejestrowanej na terenie województwa zachodniopomorskiego.
Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowe zasady dotyczące konkursu oraz niezbędne dokumenty (harmonogram, regulamin, wzór wniosku, karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej dostępne są na stronie: http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty

(Źródło: http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/dokumenty)