baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konsultacje publiczne w sprawie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Konsultacje publiczne.

Szczegóły dostępne na stronie: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12282101/katalog/12337141#12337141

Zachęcamy do czynnego udziału w konsultacjach.

(Źródło: http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/)