baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Wyniki konkursu ofert z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok

Komisja Konkursowa Departamentu Turystyki Ministerstwa Sortu i Turystyki oceniająca złożone oferty z zakresu turystyki w ramach dofinansowania zadań publicznych na 2016 rok, zakończyła pracę.

Na stronie MSiT (http://www.msport.gov.pl/) zostały przedstawione do wglądu:

  • Wykaz ofert rekomendowanych do dofinansowania w roku 2016.
  • Wykaz zadań rezerwowych w roku 2016.
  • Wykaz zadań, które nie zostały rekomendowane do realizacji w roku 2016.
  • Wykaz zadań, które zostały odrzucone z przyczyn formalnych w roku 2016.

(Źródło: http://www.msport.gov.pl/aktualnosci-turystyka/)