baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Materiały Szkoleniowe - III Forum POT-ROT-LOT

W dniach 16 - 18 listopada br. odbyła się trzecia edycja Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi.

Kolejna edycja forum pokazała, że jest duże zapotrzebowanie na takie spotkanie, które służy nawiązywaniu i podtrzymywaniu osobistych kontaktów, wymianie doświadczeń zawodowych, omawianiu dobrych praktyk, podsumowaniu efektów współpracy pomiędzy regionalnymi i lokalnymi organizacjami turystycznymi, a także dyskusji o przyszłości. W spotkaniu wzięli udział pracownicy regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, przedstawiciele przedsiębiorstw turystycznych i miast zrzeszonych w strukturach ROT i LOT, a także centrów i punktów informacji turystycznej.
Pełna relacja z trzeciej edycji Forum Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych: http://aktualnosciturystyczne.pl/pot/forum-rot-i-lots

Prezentacje wymienione poniżej można pobrć na stronie www.zarabiajnaturystyce.pl/

  • Wspólne działania z Regionami na rynku krajowym - Jacek Janowski
  • Koncepcja regionalnego systemu badań marketingowych w turystyce - Teresa Buczak
  • Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie dla ducha i ... dla biznesu? - Agata Witosławska
  • Nowe zasady certyfikacji punktów i centrów informacji turystycznej – stan prac grupy roboczej ds. „it” - Magdalena Ragus
  • Analiza Turystycznych Rynków Stanów Zjednoczonych - Jan Rudomina
  • Teoria Wyspy i Archipelagi – czyli przyszłość marketingu miejsc - Mateusz Zmyślony (Eskadra)

(Źródło: http://www.zarabiajnaturystyce.pl/)