baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

II Forum Obszarowe dla przedstawicieli RDPP w Policach

W dniach 5-7 lutego br. w Policach odbędzie się II Forum Obszarowe Rad Działalności Pożytku Publicznego organizowane w ramach projektu „Rady Pożytku do STANDARD-owego użytku”. Będzie to kolejne tak znaczące wydarzenie w skali 4 województw i kraju. Adresowane jest ono do członków Rad Działalności Pożytku Publicznego, którzy będą uczestnikami drugiego Forum Obszarowego RDPP. Spodziewany jest udział co najmniej 50 przedstawicieli RDPP.

Fundacja RC jako Opiekun Forum Obszarowego/Krajowego RDPP i współrealizator projektu pt. ”Rady Pożytku do STANDARDowego użytku” pragnie zaprosić wszystkich członków/przedstawicieli RDPP z województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz lubuskiego do udziału w II Forum Obszarowym RDPP Szczecin /Police 2015.

Zgodnie z Misją Forum wypracowaną podczas I spotkania Obszarowego:
„Jesteśmy przedstawicielami/kami Rad Działalności Pożytku Publicznego wszystkich szczebli, działającymi w ramach Forum na rzecz samorządności społeczeństwa poprzez: promocję powstawania i funkcjonowania RDPP, integrację, podnoszenie kompetencji, przepływ informacji, tworzenie warunków do prowadzenia dialogu obywatelskiego. Forum działa permanentnie wykorzystując różne narzędzia komunikacji i współpracy. Nasze wartości to: demokracja, partnerstwo, jawność, otwartość, suwerenność”.

Więcej informacji o II Forum (program i formularz zgłoszeniowy) na stronie Fundacji RC.

(Źródło: http://fundacjarc.org.pl/zaproszenie-na-ii-forum-obszarowe-dla-przedstawicieli-rdpp/#more-1981)