baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Powołanie Zachodniopomorskiej Federacji Pozarządowej

1 października 2014 roku  została powołana Zachodniopomorska Federacja Pozarządowa przy współpracy z Pracownią Pozarządową, Towarzystwem Wspierania Inicjatyw Kulturalno-Społecznych „TWIKS”, Stowarzyszeniem Liderów i Fundraiserów, Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Stowarzyszeniem POLITES oraz Fundacją „Sektor 3".

Celem Federacji jest przede wszystkim stworzenie płaszczyzny do współpracy i integracji NGO województwa zachodniopomorskiego. Priorytetem w ich aktywności jest wzmacnianie znaczenia samych organizacji i podnoszenie jakości ich działania. Wspólne spotkania, szkolenia i podejmowane aktywności ma służyć wzmocnieniu poczucia tożsamości środowiska trzeciego sektora i współpracy

Powstanie Federacji zostało zainicjowane w trakcie projektu „Od sieci do współpracy” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje o Federacji znajdują się na stronie internetowej: www.federacjapozarzadowa.pl

 

(Źródło: www.kcwis.org.pl/)