baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja „SEKTOROWA RAMA KWALIFIKACJI W TURYSTYCE”

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza przedstawicieli i ekspertów branży turystycznej na konferencję pt. „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce”. Celem konferencji jest upowszechnianie wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w obszarze kwalifikacji w turystyce, w tym przede wszystkim Sektorowej Ramy Kwalifikacji w Turystyce (SRKT) oraz jej roli na tle Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w Polsce, a także zachęcenie do aktywnego włączenia się przedstawicieli branży w proces tworzenia SRKT.

Konferencja jest organizowana we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych (IBE), który jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. IBE jest odpowiedzialne za realizację projektu „Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania KRK oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie”, w ramach którego powstaje SRKT.

Konferencja „Sektorowa Rama Kwalifikacji w Turystyce” odbędzie się 28 października 2014 r. w godzinach 10:00-16:30 w Hotelu Gromada Warszawa Centrum przy pl. Powstańców Warszawy 2 w Warszawie.

Rejestracjia na konferencję do 26 października 2014 r.

Więcej informacjio oraz program konferencji na stronie www.msport.gov.pl/.

(Źródło: www.msport.gov.pl/)