baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI - 10-12 grudnia 2014 r. w Krakowie i Suchej Beskidzkiej

W dniach 10-12 grudnia 2014 r. w Krakowie i Suchej Beskidzkiej odbędzie się VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI.

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI jest istotnym wydarzeniem, ugruntowanym w tradycji polskiego biznesu turystycznego oraz w polskiej myśli nauk o turystyce. To jedyne w swoim rodzaju wydarzenie branżowe, które przyciąga silną reprezentację wielu środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

Tradycyjnie do udziału w konferencji zapraszani są uznawani przedstawiciele rządu, nauki, jednostek samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych oraz biznesu (m.in. hotelarze, szefowie biur turystycznych i informacji turystycznych).

Tegoroczna tematyka wiodąca spotkania to: Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnej turystyki

W ramach GREMIUM odbędą się:

Konferencja naukowo-branżowa – wystąpienia przedstawicieli nauki i praktyki - efekty pracy ekspertów znajdą odzwierciedlenie w dwóch publikacjach naukowych.

Warsztaty branżowe:

- Forum współpracy JST i NGO w sektorze turystyki - wspólne spotkanie reprezentantów władz jednostek samorządu terytorialnego i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

- Debata nt. Polskiej Ramy Kwalifikacji dla turystyki – wypracowanie rekomendacji merytorycznych do systemu kształcenia i doskonalenia zawodowego w sektorze turystyki.

Zakres tematyczny konferencji i warsztatów do pobrania na stronie organizatora wwww.gremium.forumturystyki.pl/

Przez trzy dni prawie 300 osób będzie dyskutowało o kondycji i przyszłości turystyki. Wykłady i prezentacje zapewnią wysoki poziom merytoryczny, a magia Krakowa i Suchej Beskidzkiej będą sprzyjały owocnym dyskusjom, nie tylko naukowym.

Więcej na stronie VII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI

(Źródło: www.gremium.forumturystyki.pl)