baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Podsumowanie VI Zachodniopomorskiego Forum Turystyki

W dniach 29-30 września br. W ramach regionalnych obchodów Światowego Dnia Turystyki pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza odbyło się w Szczecinie VI Zachodniopomorskie Forum Turystyki. W trakcie dwudniowych spotkań, przedstawiciele branży turystycznej zrzeszeni w Lokalnych Organizacjach Turystycznych oraz przedstawiciele samorządów, dyskutowali nad wypracowaniem najlepszego modelu współpracy między sobą i możliwości jego wdrożenia. Poruszono także tematy z zakresu uwarunkowań organizacyjno-prawnych, kompetencji poszczególnych podmiotów, form i możliwości finansowania oraz promocji regionu po przez marketing miejsc. Wydarzeniu towarzyszył również konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego oraz Posiedzenie Rady Turystyki Pomorza Zachodniego.

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego
W trakcie spotkania, włodarze zachodniopomorskich miast, gmin i powiatów, wraz z Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem omawiali wspólnie nową perspektywę budżetową Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Poruszono również tematy związane z inwestycjami drogowymi w województwie, kosztami zadań zleconych oraz zmiany w WPF.

Podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy ZROT i TVP Szczecin
Podczas Forum doszło również do podpisania porozumienia o współpracy między Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną a TVP Szczecin na rzecz rozwoju i promocji turystyki w Zachodniopomorskiem. Ze strony TVP Szczecin padła także wyraźna deklaracja otwartości do współpracy i wsparcia promocyjnego dla wszelkich inicjatyw prowadzonych w regionie.

Wystąpienia zaproszonych gości i debaty
Nie byłoby Forum bez zaproszonych na nie gości. Jednym z nich był prawnik i niezależny ekspert ds. turystyki Michał Bucholz, który przedstawił status LOT jako narzędzia realizacji lokalnej polityki rozwoju turystyki oraz zasady współpracy, partnerstwa, rozwoju LOT-ów z JST. Z kolei Łukasz Cieśliński omówił istotę powstania wzorcowego modelu współpracy JST z NGO (ZROT, LOTy) i jego aplikacyjności w turystyce. Współtwórca i wieloletni dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – Wojciech Fedyk z kolei dogłębnie omówił obszary współdziałania między ZROT a LOT-ami, kompetencje oraz formy i możliwości finansowania działań. Osobne wystąpienie poświęcono także marketingowi miejsc jako nowoczesnemu spojrzeniu na promocję i rozwój turystyki.

Oficjalne zakończenie i podsumowanie akcji promocyjnej Pomorza Zachodniego pn. „AżPoMorze”
Spotkanie tak szerokiego grona branży turystycznej całego województwa było również znakomitą okazją do oficjalnego zakończenia i podsumowania niezwykłej akcji promocyjnej Pomorza Zachodniego pn „AżPoMorze”. Celem akcji organizowanej przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki, było pokazanie Pomorza Zachodniego jako miejsca atrakcyjnego również poza sezonem letnim. W ramach akcji blogerka i podróżniczka Anita Demianowicz przez 30 dni przemierzała Pomorze Zachodnie korzystając z przeróżnych atrakcji a następnie opisując swoje przeżycia i wrażenia na blogu, który szybko zyskał dużą popularność czytelników. Jak stwierdziła na koniec sama blogerka: „Cudze chwalicie, swego nie znacie… Udział w akcji Aż Po Morze dał mi możliwość poznania wielu ciekawych miejsc, do których pewnie nigdy, a przynajmniej nieprędko bym dotarła.”

Wręczenie wyróżnień i odznaczeń
Zwieńczeniem obchodów Światowego Dnia Turystyki było uroczyste wręczenie odznaczeń oraz wyróżnień zasłużonym dla rozwoju turystyki osobom i instytucjom.

Lista odznaczonych:

Dyplom Prezesa ZROT "za zaangażowanie w kreowaniu wizerunku Pomorza Zachodniego jako regionu atrakcyjnego turystycznie":
1. Stowarzyszenie Centrum Słowian i Wikingów
2. Ogrody Hortulus w Dobrzycy
3. Marina Kamień Pomorski
4. Marina Dziwnów
5. Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski
6. Związek Portów i Przystani Jachtowych LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
7. Zygmunt Siarkiewicz – burmistrz Barlinka
 
Dyplom Marszałka za szczególne zasługi i zaangażowanie w budowę oraz rozwój Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego:
1. Gmina Kamień Pomorski
2. Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg
3. Miasto Darłowo
4. Stowarzyszenie Jacht Klub AZS Szczecin
5. Stowarzyszenie Euro Jacht Klub Pogoń
6. Gmina Miasto Świnoujście
7. Gmina Nowe Warpno
8. Gmina Dziwnów
9. Gmina Miasto Szczecinek
10. Gmina Międzyzdroje
11. Gmina Wolin
12. Związek Portów i Przystani Jachtowych – LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
 
Odznaczenie za zasługi dla turystyki (MSiT) – osoby:
1. Zbigniew Konieczny – LOT Borne Sulinowo
2. Andrzej Górski – Prezes LOT wokół Drawy
3. Andrzej Chmielewski – Burmistrz Drawna
4. Jerzy Harde-Daglas – Burmistrz Szczecinka
5. Bronisław Karpiński – Burmistrz Kamienia Pomorskiego
6. Piotr Piwowarczyk – Prezes Świnoujskiej LOT, Dyrektor Fortu Gerharda Muzeum Obrony Wybrzeża na Wyspie Wolin
7. Paweł Pawłowski – Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzeg
8. Marek Leda – przewodnik po woj. zachodniopomorskim, autor wielu publikacji i przewodników dotyczących Pomorza Zachodniego

Odznaczenie za zasługi dla turystyki (MSiT) – instytucje:
1. Fort Gerharda – Muzeum Obrony Wybrzeża na Wyspie Wolin
2. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
3. Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty
4. Związek Portów i Przystani Jachtowych - LOT Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego
 
Posiedzenie Rady Turystyki Pomorza Zachodniego
VI Zachodniopomorskiemu Forum Turystyki towarzyszyły obrady Rady Turystyki Pomorza Zachodniego, w skład której wchodzą przedstawiciele Lokalnych Organizacji Turystycznych. W trakcie posiedzenia poruszono tematy związane ze współpracą JST z organizacjami pozarządowymi, współpracą na linii ZROT – LOT a także niedoskonałość przepisów prawnych regulujących przedmiot i zakres tej współpracy.

Galeria zdjęć z VI Zachodniopomorskie Forum Turystyki na stronie www.forumlot.pl