baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szukasz informacji o możliwościach wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014–2020?

Już 1 października rusza ogólnopolski cykl bezpłatnych spotkań informacyjnych wprowadzających do tematyki funduszy na lata 2014–2020. Spotkania pn. „Środa z Funduszami” będą organizowane w całej Polsce przez Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w każdą pierwszą środę miesiąca o godzinie 12.00.

Podczas spotkań prowadzonych przez specjalistów ds. Funduszy Europejskich zostaną zaprezentowane podstawowe założenia, zasady, cele wykorzystywania środków unijnych w perspektywie  finansowej 2014-2020 w ujęciu poszczególnych grup odbiorców:

  • osób zamierzających założyć działalność gospodarczą (1 października 2014 r.),
  • jednostek samorządu terytorialnego (5 listopada 2014 r.),
  • organizacji pozarzadowych (3 grudnia 2014 r.),
  • jednostek nauki i kultury (7 stycznia 2015 r.),
  • przedsiębiorców (4 lutego 2015 r.),
  •     społeczności lokalnych (4 marca 2015 r.).

W ramach spotkania omówione zostaną aktualne informacje na temat wsparcia Unii Europejskiej na zakładanie firm w okresie 2014-2020. W tym zakresie przedstawione zostaną m.in. informacje o programach:

• Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

• Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

• Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Spotkanie odbędzie się w środę 1 października 2014 r., godz. 12:00-15:00:

- w Szczecinie: Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Szczecinie, ul. Kuśnierska 12B,;

Rejestracja na spotkanie odbywa się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, który znajduje sie na stronie www.rpo.wzp.pl.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, pod nr 800 34 55 34.

Projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz przez budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.

Wiecej ijnformacji na http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz http://www.rpo.wzp.pl

 

(Źródło: Portal Funduszy Europejskich)