baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szkolenie pt. "Zarządzanie wolontariuszami"

Szkolenie kierowane jest do osób, które reprezentują organizacje pozarządowe i placówki publiczne, zainteresowanych organizowaniem i promowaniem wolontariatu oraz pośrednictwem pracy wolontarystycznej na terenie Miasta Szczecin.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności niezbędne do prawidłowego zarządzania wolontariuszami.

Szkolenie obejmuje takie zagadnienia jak:
- aspekty prawne dotyczące wolontariatu,
- rekrutacja wolontariuszy,
- koordynacja pracą wolontariuszy,
- motywowanie i nagradzanie wolontariuszy.

Termin szkolenia: 29 września 2014 r. (poniedziałek), godz. 9:00-16:00
Miejsce: siedziba Stowarzyszenia POLITES, ul. Dworcowa 19/205, Szczecin
Formularz zgłoszeniowy do pobrania na strony organizatora.

Szkolenie prowadzone jest przez osoby, które znają tematykę szkolenia od strony merytorycznej jak i praktycznej. Dzięki temu poznają Państwo dużo przykładów z życia, dobrych praktyk oraz metod i narzędzi stosowanych w zarządzaniu wolontariuszami.

Dla przedstawicieli szkół szkolenie pt. "Zarządzanie wolontariuszami w szkole", które odbędzie się 15 października (więcej infromacji na stronie organizatora).

Pozostałe informacje o szkoleniu na stronie www.polites.org.pl

(Źródło: www.polites.org.pl)