baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Warsztaty w ramach projektu MIKRODOTACJE – MAŁE INICATYWY LOKALNE - Koszalin, 11 września 2014 roku

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na spotkanie animacyjno – informacyjne w sprawie udzielania mikrograntów w wysokości do 5000 zł dla:
• młodych organizacji pozarządowych (art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie), które posiadają siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego; prowadzą działania na terenie województwa zachodniopomorskiego; są wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji, nie wcześniej niż 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku o  mikrodotację, posiadają kwotę przychodów organizacji lub podmiotu za okres ostatnich 12 zamkniętych miesięcy lub za okres krótszy, jeśli okres istnienia organizacji jest krótszy, nie może przekraczać 25 tys. zł.
• grup nieformalnych - nie mniej niż trzy osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nieposiadające osobowości prawnej.
• grup samopomocowych - dobrowolny zespół osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia jego członków.

Ponadto uczestnicy spotkania poznają zasady działalności Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie zachodniopomorskich oraz możliwości otrzymania wsparcia z innych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowej Strategii Spójności w ramach nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020, którą zaprezentuje przedstawiciel Lokalnego Punktu Informacyjnego w Koszalinie.

Spotkanie odbędzie się 11 września 2014 r. i rozpocznie się o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego w Koszalinie, ul. Monte Cassino 2, Koszalin.

Planowany harmonogram spotkania:

11.00 – 11.15 - Prezentacja Lokalnego Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich w Koszalinie
11.15 – 11.45 - Omówienie założeń projektu MIKROTOTACJE – MAŁE INICATYWY LOKALNE w kontekście animacji lokalnej i budowania sieci liderów lokalnych – część wstępna, praca warsztatowa, założenia współpracy w ramach podpisanych deklaracji, dobre praktyki. Założenia Regulaminu

11.45 – 13.45    - Omówienie poszczególnych punktów wniosku aplikacyjnego w kontekście karty oceny formalnej oraz merytorycznej. WARSZTATY
13.45 – 14.00    Omówienie regulaminu w zakresie zasad rozliczania grantów – dokumenty potwierdzające rozliczenie poniesionych wydatków, zasady dokonywania zmian, sprawozdawczość

Po godzinie 14:00 będzie można skorzystać z indywidualnych konsultacji.

Zgłoszenia można przesłać:
- drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wskazując następujące informacje: imię i nazwisko, nazwa organizacji, nr telefonu lub
- drogą telefoniczną pod numerem: 571 234 262

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl

(Źródło:http://www.mikrodotacje-mil.karrsa.pl/)