baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konkurs Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Lider Pomorza Zachodniego” – edycja 2014

Rusza druga edycja konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego „Lider Pomorza Zachodniego”. Jeśli znasz osoby aktywnie działające na rzecz Twojej społeczności wiejskiej i uczestniczące w programach unijnych, zgłoś je do Konkursu!

Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najbardziej aktywnych i kreatywnych mieszkańców obszarów wiejskich Pomorza Zachodniego, którzy pracują na rzecz swojej społeczności, aktywizują mieszkańców oraz propagują nowoczesne metody gospodarowania.

Do ubiegłorocznej edycji konkursu zgłoszono w sumie 42 kandydatów. W kategorii „Lider Wiejski” zwyciężyła Irmina Łachacz z Czarnocina k/Stepnicy, a w kategorii „Małe Projekty PROW” laureatką została Róża Ryczańczyk z Trzcińska-Zdroju.

W tym roku konkurs realizowany jest w dwóch kategoriach: Małe projekty PROW oraz Lider Wiejski.
Do pierwszej  z nich może zgłosić się lub zostać zgłoszony beneficjent projektów zrealizowanych częściowo lub w całości na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego i współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie Lokalach Strategii Rozwoju”. Natomiast do udziału w drugiej kategorii może zostać zgłoszona osoba fizyczna, która aktywnie i kreatywnie pracuje na rzecz społeczności lokalnej, aktywizując społeczności wiejskie województwa zachodniopomorskiego oraz propaguje nowoczesne metody gospodarowania.

Kandydatury do udziału w Konkursie mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe i społeczne działające na obszarach wiejskich oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 września 2014 roku.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe! Więcej informacji o konkursie dostępnych jest na stronach internetowej: www.zachodniopomorskie.ksow.pl.

Regulamin oraz Formularz zgłoszeniowy do konkursu "Lider Pomorza Zachodniego" - edycja 2014, na stronie konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

(Źródło: www.zachodniopomorskie.ksow.pl)