baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Wsparcie UE dla ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej

Departament Turystyki uprzejmie informuje, że Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej.

Zaproszenie składa się z dwóch tematów.

Temat A: Projekty europejskiej współpracy ponadnarodowej w celu wspierania turystyki kulturowej i przemysłowej

Temat ten stanowi uzupełnienie polityk regionalnych i krajowych poprzez wspieranie współpracy transnarodowej mającej na celu rozwój i/lub promocję turystycznych produktów ponadnarodowych wykorzystujących europejskie walory kulturowe i/lub dziedzictwo przemysłowe.
Cele szczegółowe na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Zgłoszenie musi mieć wymiar europejski, dlatego wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum 5 podmiotów z 5 państw.

Maksymalna kwota finansowania UE na projekt: 250 000 euro.

Temat B: Wspieranie rozwoju turystyki dostępnej

Temat ten ma na celu wspieranie rozwoju turystyki dostępnej poprzez zachęcanie przedsiębiorców do stosowania dobrych praktyk w zakresie turystyki dostępnej, a także podejmowania działalności w zakresie turystyki dostępnej.

Komisja Europejska zwraca uwagę, iż turystyka dostępna nie jest tylko kwestią równych szans, ale to także kwestia ekonomiczna. Osoby niepełnosprawne to duża grupa oczekująca na oferty przygotowane na miarę ich potrzeb.
Cele szczegółowe na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

Wnioski mogą składać konsorcja stworzone przez minimum 3 podmioty. Konsorcjum nie musi mieć charakteru transnarodowego.

Maksymalna kwota finansowania UE na projekt: 180 000 euro.

Termin składania wniosków upływa 21.X.2014

Zainteresowani mogą składać wnioski do obu tematów, ale w oddzielnych aplikacjach.

Załączniki do pobrania na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki

(Źródło: www.msport.gov.pl)