baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Mobilny punkt informacji turystycznej wokół Drawy

Lokalna Organizacja Turystyczna „Wokół Drawy” będzie mieć mobilny punkt informacji turystycznej. Pozwoli na to dofinansowanie ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Podpisanie umowy, w którym udział wzięła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska, odbyło się dziś, we wtorek, 5 sierpnia br. w Drawnie.

Stworzenie mobilnego punktu informacji turystycznej to w rzeczywistości zakup specjalistycznego pojazdu elektrycznego. Praktyczne wykorzystanie nowego urządzenia przyczyni się zaś do dalszego rozwój turystyki na obszarze wokół Drawy. Całkowity koszt zakupu wyniesie prawie 43 tysiące złotych. Wsparcie z PROW na lata 2007-2013 to ponad 32 tysiące złotych.

Projekt otrzyma dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie realizacji tzw. „małych projektów”. Ze strony beneficjenta dokumenty parafowali: prezes Andrzej Górski i skarbnik Zbigniew Cielecki.

 (Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)