baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Partnerstwo regionalne JST i NGO - spotkanie w Karlinie

spotkanie w KarlinieW ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie zespołu koordynacyjnego projektu "Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim" z przedstawicielami Lokalnej Organizacji Turystycznej Dorzecza Parsęty. Przy tej okazji odbyło się również Walne Zebranie Członków ZROT podsumowujące  działaność ZROT w minionym roku. Przedstawiono także aktualnie realizowane działania i projekty.

Jednym z ważnych efektów tego spotkania było podjęcie uchwały Walnego Zebranie Członków ZROT o utworzeniu Rady Turystyki województwa zachodniopomorskiego, której trzon stanowić będą przedstawiciele ZROT, Urzędu Marszałkowskiego oraz Lokalnych Organizacji Turystycznych działających w naszym regionie. Spotkanie zakończyło się delegowaniem przedstawiciela LOT Dorzecza Parsęty do Rady Turystyki oraz deklaracją dalszej współpracy.