baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Warsztaty z zakresu Modelu współpracy JST i NGO

zdjęcie uczestników podczas szkoleniaW Kołobrzegu odbyły się kolejne warsztaty międzysektorowego zespołu roboczego opracowującego zasady Modelu współpracy JST i NGO dla sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim w ramach projektu "Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w województwie zachodniopomorskim". W skład zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej oraz reprezentanci JST i LOT z regionu.

Warsztaty dotyczyły zasad modelowania i wzmacniania współpracy: samorząd lokalny - organizacje pozarządowe. Na przykładzie realizowania działań związanych z tworzeniem hipotetycznego dokumentu strategicznego uczestnicy szkolenia poznali płaszczyzny i obszary współpracy oraz 6 wybranych modułów modelu współpracy JST i NGO które planowane są do wdrożenia w ramach projektu. Omówiono też zasady i mechanizmy etycznych działań, które  powinny obowiązywać partnerów pracujących na rzecz wspólnego projektu.

Wspólne ćwiczenia i dyskusja pomiędzy uczestnikami zespołu w trakcie warsztatów pozwoliła na poznanie różnych punktów widzenia i zorientowanie się, jak bardzo odmienna interpretacja tych samych pojęć czy sytuacji wpływa na wzajemne oczekiwania przedstawicieli różnych sektorów, co w efekcie może skutkować nieporozumieniami lub brakiem współpracy między nimi. Takim sytuacjom ma zapobiec opracowywany w ramach naszego projektu MODEL współpracy JST i NGO w sektorze turystyki.