baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Ostatnie miejsca na szkolenie "Marka i PR w podmiotach ekonomii społecznej"

logo Ośrodka Wsparcia Ekonomii SpołecznejPodmioty, które chcą skutecznie działać na rynku, w tym celu muszą być dobrze postrzeganye w otoczeniu zarówno poprzez realizowane projekty, pracowników, wolontariuszy i członków jak i działania wprost budujące pozytywny obraz podmiotu w środowisku. Wiedza i umiejętności zdobyte na szkoleniu ułatwią podmiotom lepsze wykorzystanie potencjału organizacji, trafniejsze dotarcie do wybranych grup odbiorców, poprawę stosunków z otoczeniem, tym samym przychylniejsze traktowanie przez przyszłych i obecnych współpracowników i klientów.

Szczegóły na stronie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.