baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych

Praca ta składa się z dwóch części: „Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej w Euroregionie Pomerania” i „Społeczno-ekonomiczne problemy obszarów przyrodniczo cennych”.
Dla zainteresowanych odsyłamy do lektury pracy pt. "Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej na obszarach przyrodniczo cennych". Praca została wydana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu Fundusz Małych Projektów.

Informacja pozyskana ze strony www.pomerania.org.pl