baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

II Forum Rozwoju Komunikacji Rowerowej na Pomorzu Zachodnim pn. "Rowerowe przyśpieszenie"

29 maja 2014 roku Godzina 10:00 Ambasador Centrum Bankietowo- Konferencyjne, Al. Wojska Polskiego 67 w Szczecinie.

Głównym celem forum jest wypracowanie rozwiązań pozwalających na efektywne wdrażanie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w kontekście budowy zintegrowanego transportu nieskoemisyjnego w regionie. Zaproszeni eksperci przedstawią rolę roweru w budowaniu niskoemisyjnego systemu transportu publicznego, sprawdzone metody zmiany polityki transportowej miast, a także sposoby integracji transportu rowerowego ze zbiorowym.

Więcej informacji na stronie www.rpo.wzp.pl