baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja pn. "Budowanie jakości współpracy JST – NGO na Pomorzu Zachodnim" w ramach VII Zachodniopomorskiego Forum Pełnomocników ds. NGO

logo zachopdniopomorskie forum penomocnikw ds NGOTegoroczne forum (12 czerwca 2014 r.) rozpocznie się uroczystym ogłoszeniem wyników i wręczenie nagród oraz dyplomów dla laureatów konkursu Marszałka Województwa pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”.

Ponadto program forum obejmuje omówienie dobrych praktyk budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych na Pomorzu Zachodnim, lokalnego indeksu jakości współpracy jako narzędzia służącego wspólnej samoocenie wzajemnych relacji.

Uczestnicy forum poznają również nowe zasady organizacji zbiórek publicznych oraz argumenty sprzyjające rozwojowi przedsiębiorczości społecznej jako szansy na rozwój organizacji pozarządowych.


Szczegóły konferencji znajdą Państwo na stronie www.kcwis.org.pl