baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Wizyta studyjna po marinach województwa zachodniopomorskiego

W ramach wizyty studyjnej dziennikarze obejrzą: marinę Pogoń w Szczecinie, marinę Camping PTTK w Szczecinie, budowaną marinę miejską na wyspie Grodzkiej, marinę w Kamieniu Pomorskim, marinę solną w Kołobrzegu, marinę w Dziwnowie oraz marinę w Świnoujściu. Wizyta studyjna zakończy się uroczystą kolacją w Szczecinie podsumowującą wizytę studyjną po marinach województwa zachodniopomorskiego .

Zadanie zostanie zrealizowane w ramach projektu: "MARRIAGE - lepsze zarządzanie mariną, konsolidacja sieci portów oraz marketing usług turystyki wodnej w obrębie Południowego Bałtyku" finansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Południowy Bałtyk.

Więcej informacji oraz program study tour Marriage na stronie wzp.pl