baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń”

konferencja kultura i turystykaW dniach 28-29 października 2014 roku w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina odbędzie się VIII Ogólnopolska Konferencja „Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń”.

Wydarzenia dla kultury i turystyki stanowią nieodłączny element funkcjonowania. Są magnesem przyciągającym miłośników kultury, mieszkańców i turystów. Przyciagają ich zarówno wydarzenia "wielkie", z renomą, jak i mniejsze, stanowiące atrakcję regionalną lub lokalną. Między kulturą a turystyką można zaobserwować wyraźne dwustronne relacje, bowiem organizacja wydarzeń kulturalnych sprzyja rozwojowi różnych form turystyki, natomiast rozwój turystyki sprzyja popytowi na wydarzenia kulturalne. Relacjom tym i roli wydarzeń w kształtowaniu współczesnej turystyki eventowej, a w szczególności produktów turystycznych wykorzystujących ten rodzaj atrakcji, poświecona będzie tegoroczna edycja konferencji.

Podczas konferencji szczegółowej analizie zostaną poddane przede wszystkim:

  • międzynarodowe i polskie wydarzenia kulturalne oraz ich wykorzystanie przez turystykę
  • aktualne trendy w tematyce i sposobach organizacji wydarzeń
  • potencjał i rola obiektów (zabytkowych, poprzemysłowych, sportowych i innych) oraz przestrzeni w organizacji wydarzeń kulturalnych i turystycznych
  • wydarzenia oraz ich znaczenie w promocji turystycznej kraju
  • znaczenie i konsekwencje (społeczne, ekonomiczne i inne) wydarzeń dla instytucji, miejscowości, regionów czy krajów
  • Już niebawem ruszy strona internetowa konferencji. Będziemy również informować Państwa na bieżąco o postępach w realizacji tego przedsięwzięcia

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora.

(zdjęcie organizatora, źródło: www.rotwl.pl)