baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Prawie ćwierć miliona dla 5 gmin Pomorza Zachodniego

Projekty adresowane są do społeczności małych miast i wsi regionu. Wsparcia, podjętym inicjatywom, udzieli Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uroczyste podpisanie umów odbyło się dziś, w poniedziałek, 14 kwietnia br., w Koszalinie i Kołobrzegu. W Koszalinie podpisy na dokumentach złożył wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski, a w Kołobrzegu wicemarszałkowi towarzyszyła członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska.
W Koszalinie umowy podpisały: Gmina Malechowo i Gmina Będzino, a w Kołobrzegu: Gmina Kołobrzeg, Gmina Karlino oraz Gmina Rymań. Dotyczyły one działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi” oraz „Małych projektów”.
Koszt całkowity wszystkich 5 projektów to kwota ponad 390 tysięcy złotych. Dofinansowanie z PROW na lata 2007-2013 wyniesie zaś blisko 250 tysięcy złotych.

Więcej na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego