baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Do 15 maja zgłoszenia udziału w konferencji Innowacyjność w turystyce

Zaproszenie do udziału w konferencji organizatorzy kierują do pracowników nauki, przedstawicieli branży turystycznej i samorządów oraz branż pokrewnych współdziałających z turystyką, reprezentujących sektor transportu, hotelarstwa, nowych technologii, kultury i tak zwanego przemysłu kreatywnego. Konferencja 16 i 17 października podzielona została na trzy sesje plenarne.

Szczegółowe informacje o Konferencji na AKTUALNOŚCI TURYSTYCZNE.PL