baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

„Przyszłość w turystyce - turystyka w przyszłości”

W konferencji biorą udział naukowcy, eksperci oraz praktycy branży turystycznej i branż związanych z tym działem gospodarki. Jak informują organizatorzy tematyka konferencji poświęcona będzie aktualnym i przyszłym zagadnieniom rozwoju turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczestnictwa w turystyce oraz organizacji, zarządzania i kształcenia kadr, których poziom powinien odpowiadać rosnącym wymaganiom klientów. Wybrane aspekty: Międzynarodowy ruch turystyczny – aktualnie i w przyszłości (wielkość, struktura, uwarunkowania); Europejskie szlaki kulturowe i ich znaczenie dla rozwoju turystyki; Determinanty i zróżnicowanie przestrzenne, społeczne oraz gospodarcze aktywności turystycznej; Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce; Rodzaje, formy i kategorie turystyki – trendy i tendencje; Przyrodniczo-wypoczynkowe, kulturowe i infrastrukturalne aspekty rozwoju turystyki; Perspektywy i mechanizmy funkcjonowania rynku turystycznego; Oddziaływania międzysektorowe na rzecz rozwoju turystyki i ich instrumenty społeczno-gospodarcze; Harmonia i zrównoważenie czy komercjalizacja i konkurencyjność – priorytetowe wyznaczniki rozwoju turystyki na przyszłość; Turystyka jutra – kierunki, skutki i efekty przemian.
Wybrane artykuły opublikowane zostaną w Rozprawach Naukowych Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz w Monografii Naukowej wydanej przed Konferencją.

Więcej na temat II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Przyszłość w turystyce - turystyka w przyszłości" na stronie AKTUALNOŚCI TURYSTYCZNE.pl