baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Centrum wiedzy i badań dotyczących zaangażowania społecznego

civicpedia60Serwis Civicpedia to centrum wiedzy i badań dotyczących zaangażowania społecznego, organizacji pozarządowych oraz wszystkiego co związane z tzw. społeczeństwem obywatelskim.

Znajdują się tu raporty, analizy i wnioski z badań dotyczących m.in. funkcjonowania stowarzyszeń i fundacji, sposobu zaangażowania obywateli w działania społeczne czy współpracy między samorządami a lokalnymi społecznościami i organizacjami.

Wśród opisywanych badań są zarówno te prowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor (redagujące ten serwis), jak i opracowywane przez inne ośrodki, agencje, organizacje czy indywidualnych badaczy.

adres witryny internetowej: civicpedia.ngo.pl