baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Przy Urzędzie Marszałkowskim powstanie Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Zadaniem Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego jest też wypełnienie luki informacyjnej, wynikającej z różnych pól działania wszystkich podmiotów kształtujących warunki dla szeroko pojmowanego rozwoju na ściśle określonym terytorium, a także wypracowanie płaszczyzny współpracy między województwami – budowanie zaufania między obserwatoriami regionalnymi, a w rezultacie stworzenie podstaw spójnego systemu monitorowania.

Projekt przewiduje m.in. nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi posiadającymi kompetencje w zakresie identyfikacji istotnych trendów rozwojowych w regionie i formułowania rozwiązań zbieżnych z polityką realizowaną przez jednostki samorządu terytorialnego. Dla władza samorządowych partnerzy społeczni powinni być istotnym źródłem wiedzy i inspiracji wspierającym jakość rządzenia i efektywność podejmowanych decyzji. Natomiast dla NGO'sów ma to być możliwość udziału w kreowaniu rozwiązań prorozwojowych oraz podnoszenia kompetencji.

W oparciu o dostępną wiedzę odnośnie prowadzonych w regionie działań i aktywności sfery pozarządowej, dostępnych źródeł wiedzy i możliwych kierunków interwencji, współpraca koncentrować się będzie wokół następujących obszarów tematycznych: polityka społeczna, rozwój regionalny i lokalny, kultura, gospodarka, edukacja, turystyka oraz ochrona środowiska. W przyszłości istnieje możliwość rozszerzania tego zakresu. Długofalowym celem projektu jest bowiem przygotowanie społeczności lokalnych do skutecznego mierzenia się ze złożonymi i wielokierunkowymi wyzwaniami współczesności.