baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim

Konsultujesz decydujeszKoszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych w partnerstwie z Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego realizuje projekt pn. "Konsultujesz – Decydujesz! Wzmacnianie mechanizmów konsultacji społecznych w woj. zachodniopomorskim", jest wzrost jakości procesów konsultacji społecznych w naszym regionie.

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet V Dobre rządzenie; Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora; Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Więcej szczegółowych informacji na temat projektu znajdziecie na stronie www.kcwis.org.pl