baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości"

W dniach 9-10 października 2014r. we Wrocławiu odbedzie sie II Międzynarodowa konferencja naukowa "Przyszłość w turystyce, turystyka w przyszłości". Tematyka Konferencji skoncentrowana będzie wokół aktualnych i przyszłych zagadnień turystyki, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie uczestnictwa w turystyce oraz organizacji, zarządzania i kształcenia kadr mających sprostać stale rosnącym wymaganiom konsumentów w branży turystycznej.

Aspekty naukowe i praktyczne:

  • Międzynarodowy ruch turystyczny - aktualnie i w przyszłości (wielkość, struktura, uwarunkowania)
  • Europejskie szlaki kulturowe i ich znaczenie dla rozwoju turystyki
  • Determinanty i zróżnicowanie przestrzenne, społeczne oraz gospodarcze aktywności turystycznej
  • Innowacyjne i niekonwencjonalne rozwiązania w turystyce
  • Rodzaje, formy i kategorie turystyki - trendy i tendencje 
  • Przyrodniczo-wypoczynkowe, kulturowe i infrastrukturalne aspekty rozwoju turystyki
  • Perspektywy i mechanizmy funkcjonowania rynku turystycznego
  • Oddziaływania międzysektorowe na rzecz rozwoju turystyki i ich instrumenty społeczno-gospodarcze 
  • Harmonia i zrównoważenie czy komercjalizacja i konkurencyjność - priorytetowe wyznaczniki rozwoju turystyki na przyszłość
  • Turystyka jutra – kierunki, skutki i efekty przemian

Więcej informacji o konferencji znajdziecie na stronie internetowej AWF we Wrocławiu