baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Ogłoszenie wyników X edycji Konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu

Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wspólnie z Polskim Związkiem Żeglarskim, Polskim Związkiem Kajakowym i innymi partnerami. Celem nagrody jest promocja atrakcji wodniackich i turystycznych Polski oraz wyróżnienie miejscowości najbardziej aktywnych na tym polu.
W Konkursie premiowane są inwestycje służące turystyce wodnej, takie jak: budowa i modernizacja marin żeglarskich i stanic wodnych, programy inwestycyjne obejmujące miasta, regiony, szlaki wodne, działania poszczególnych osób, klubów i stowarzyszeń, samorządów oraz innych instytucji i organizacji. Do zgłaszania kandydatów uprawnione są organizacje zajmujące się turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualni wodniacy.
Minister Sportu i Turystyki po raz czwarty objął Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu honorowym patronatem i ufundował nagrodę Grand Prix.
Ponadto w związku z jubileuszem Konkursu, Minister Sportu i Turystyki postanowił uhonorować okolicznościowymi dyplomami członków jury oraz osoby wspierające tę inicjatywę w uznaniu zasług na rzecz popularyzowania turystyki wodnej w Polsce.
Po ogłoszeniu wyników konkursu i wręczeniu nagród odbyła się debata pt. „Co czynić, by polskie brzegi były bardziej przyjazne?”.
Trzeba zauważyć, że aż 6 z wręczanych nagród przyznano reperezentantom z województwa zachodniopomorskiego. Wśród tej grupy znalazła się Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna, która otrzymała nagrodę dla projektu "Pomorski Krajobraz Rzeczny".

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie Polskie Szlaki Wodne.