baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Turystyka wiejska

ksow60Dla wielu lokalnych organizacji turystycznych i innych organizacji pozarządowych działających w sektorze turystyki, a w szczególności dla tych, których obszar działania obejmuje tereny wiejskie, istonym zagadnieniem jest turystyka wiejska. Wieś przyciaga coraz więcej turystów krajowych i zagranicznych, a turystyka wiejska jest istotnym elementem uzupełniającym podstawową działalność gospodarczą na wsi.

Na ofertę turystyki wiejskiej mają wpływ m.in. walory okolicy, turystyczne atrakcje, dziedzictwo i kultura wsi, itp. Rozwój turystyki wiejskiej, w tym agroturystyki, wymaga odpowiednich przepisów oraz dostępu do środków finansowych na wspieranie rozwoju oferty turystycznej na wsi. Informacje o przepisach prawnych, środkach wsparcia, przykłady dobrych praktyk i inne informacje można znaleźć na stronach internetowych Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich