baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szkolenia dofinansowane dla branży turystycznej

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach dla branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomii organizowanych przez Zachodniopomorską Agencję Rozwoju Turystyki (ZART).
Kursy zakończone są egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez Izbę Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego lub Polską Izbę Turystyki.

Szkolenia dofinansowane w 90% ze środków Unii Europejskiej.
Szkolenia dofinansowane przeznaczone są dla osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej, mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego. Cel szczegółowy: Wzrost efektywności kształcenia zawodowego i jego dostosowanie do wymogów regionalnego rynku pracy zwiększające szanse na zatrudnienie.

WIĘCEJ NA TEMAT SZKOLEŃ na stronie https://zart.pl/szkolenia-dofinansowane/https

do pobrania:


szkolenia jesień 2019 jesień 2019