baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Odbyło się Walne Zebranie Członków ZROT

Walne 2017 d0W miniony piatek (3 marca 2017) w Karlińskim Ośrodku Kultury odbyło się pierwsze w tym roku Walne Zebranie Członków ZROT. Jego celem było przede wszystkim przedstawienie, dyskusja oraz przyjęcie planu pracy ZROT oraz budżetu na rok 2017. Ponadto spotkanie to wykorzystano do dyskusji na temat działań kierunkowych, które będzie podejmował lub powinien podejmować ZROT w najbliższych kilku latach oraz o roli i jakości współpracy LOTów ze ZROT i JST.

Walne Zebranie Członków ZROT otworzył Marek Migdal, który od 31 stycznia br. pełni funkcję Prezesa ZROT. W pierwszych słowach podziękował Waldemarowi Miśko za ponad 9 lat pracy na stanowisku prezesa ZROT i zrealizowanie w tym czasie projekty, w tym za projekt "Zachodniopomorski Szlak Żeglarski - sieć portów turystycznych Pomorza Zachdniego", m.in. dzieki któremu powstał ten ważny produkt turystyczny Pomorza Zachodniego. Następnie Marek Migdal zaproponował, aby Waldemar Miśko objął rolę Przewodniczącego Zebrania, co spotkało się z jednomyślną akceptacją.

Marcowe Walne Zebranie Członków ZROT zostało zwołane przede wszystkim w celu omówienia i przyjęcia istotnych uchwał z punktu widzenia działalności organizacji, w tym uchwał zatwierdzających Plan pracy ZROT a rok 2017 oraz budżet ZROT na rok 2017. Uznając jednocześnie takie doroczne spotkanie za dobra okazję do dyskusji nad formą, kierunkami, celami i działaniami ZROT, organizatorzy zaprosili uczestników do dyskusji nad tymi zagadnieniami.

Walne 2017 d1 Walne 2017 d2

W tym miejscu warto wspomieć, że na kilka godzin przez Walnym Zebraniem ZROT w Karlinie spotkały się także zachodniopomorskie Lokalne Organizacje Turystyczne, które na zaproszenie ZROT przyjechały by rozmawiać o pomysłach i inicjatywach dotyczących działalności LOT, ich współpracy z jednostakmi samorządu terytorialnego oraz o zacieśnianiu współpracy ze ZROT. Wynik tych rozmów został przedstawiony na Walnym Zebraniu ZROT jako ujednolicony dokument z wypracowanymi postulatami (ich treść znajdziecie w artykule Zachodniopomorskie LOTy o współpracy ze ZROT i JST). Zgodnie z ustaleniami Zebrania dokument z tymi postulatami zostanie przyjety w formie uchwały na następnym Walnym Zebraniu Członków ZROT.

Walne 2017 d3 Walne 2017 d4

Nalezy także zaznaczyć, że obszerną prezentację dotyczącą propozycji kierunkowych działań ZROT przedstawił podczas Walnego Zebrania obecny Prezes ZROT Marek Migdal. Propozycje te pozwalają się zamknąć w kilku głównych zakresach:

  • redefinicji roli ZROT jako klkuczowego partnera Urzędu Marszałkowskiego,
  • reorganizacji systemu ZROT – JST – LOT – przedsiębiorcy, w tym ZROT jako centrum aktywizacji, koordynacji i wsparcia
  • stworzenia „narzędzi” wsparcia rozwoju turystyki, np. centrów zarządzania / wspierania / obserwatorium badawczego, itp.
  • wzmocnienia wizerunku ZROT oraz TURYSTYKI, tj. ZROT jako regionalny koordynator rozwoju i promocji turystyki, a TURYSTYKA jako kluczowa dziedzina gospodarki regionu,
  • aktywizacji pracy Zarządu oraz biura ZROT.