baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Rozporządzenia dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

Zostały opublikowane akty wykonawcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które wynikają z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334):

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1900) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900,

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1901) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1901

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie zakresu kwartalnej informacji o wykorzystaniu środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego składanej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1893) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1893/1,

- rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych (Dz. U. z 2016 r, poz. 1861) - http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1861/1.

Rozporządzenia weszły w życie 26 listopada 2016 r.

(Źródło: http://www.msport.gov.pl/)