baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Konferencja "Obszary Natura 2000 a rozwój turystyki przygranicznej"

Zachodniopomorski Uniwesrytet Technologiczny w Szczecinie zaprasza w dniac 23-24 listopada 2016r. na Międzynarodową konferencję naukową "Obszary NATURA 2000 a rozwój turystyki przygranicznej"

Organizator: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Wydział Ekonomiczny, Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki, Pracownia Gospodarki Turystycznej

Patronat Honorowy: - JM Rektor Prof. ZUT dr hab. inż. Jacek Wróbel  - Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna -  Prezes Waldemar Miśko

Konferencję podzielono na dwie części: pierwsza (23.11.2016) na Wydziale Ekonomicznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, drugą (więcej 24.11.2016) natomiast przewidziano podczas promowego wyjazdu studyjnego do Szwecji.

Problematyka Konferencji:
- Wielkości, rozkład i struktura ruchu turystycznego na obszarach przygranicznych
- Ekonomiczne uwarunkowania turystyki transgranicznej
- Wykorzystanie szlaków wodnych, pieszych a rozwój turystyki  
- Parki narodowe a ruch turystyczny  
- Obszary Natura 2000 dla turystyki
- Turyści zagraniczni a popularność polskich uzdrowisk
- Zadania samorządu terytorialnego w przestrzeni turystycznej
- Międzynarodowe klastry turystyczne  
- Dyrektywa transgraniczna a turystyka medyczna
- Kobiety siłą turystyki – rola kobiet w turystyce i agroturystyce
- Ekoturystyka i ekoedukacja na rzecz środowiska naturalnego  
- Transgraniczna turystyka rowerowa jako produkt turystyczny regionu
- Atrakcyjność turystyczna lasów
- Ekonomiczne skutki degradacji środowiska naturalnego przez turystów
- Fundusze unijne dla współpracy transgranicznej i ochrony środowiska
- Organizacje turystyczne na rzecz ochrony środowiska
- Transport i dostępność komunikacyjna do terenów chronionych

więcej informacji na stronie: http://www.ekonomia.zut.edu.pl/nauka/konferencje/konferencje-2016/turystyka-i-natura-2000.html