baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

ZOO

Take the video tour on the ZOO!

ZOO is a flexible and powerful content application builder to manage your content. It provides a much improved Joomla experience. The key feature is the ability to create your very own custom content types. You define what a type is made up of - e.g. text, images or a file download. Any combination is imaginable! You bring the content, ZOO brings the elements to structure it and make it look good!

Apps for every Purpose

ZOO moves from simply being a CCK to an Application Builder. Apps are extensions for ZOO which are optimized for different purposes and types of content catalogs. ZOO offers a wide range of apps to get you started right away. There is a blog, a product catalog, a cookbook, a business directory, a documentation, a download archive and a movie database app!

ZOO Apps for every Purpose

Joomla Integration

By now ZOO has developed a thriving ecosystem, with new ZOO extensions appearing regularly. It also integrates well with many popular Joomla extensions. Besides the ZOO component itself offers additional modules and plugins. They allow a seamless integration into Joomla and provide a richer tool set to create your website.

Visit Website

Icons

YOOtheme is a well-known template and extension provider for Joomla and WordPress who helps you to create professional websites. But to make your website or interface design a real eye-catcher we had one thing missing: Icons! Icons are an essential tool to simplify user interfaces and today almost every major website uses icons to highlight important parts in their content.

This is why we created a great resource of beautiful and handcrafted icons for web and print projects. We got commercial icon sets including e-commerce, community, file and folder icons and many more as well as many freebies.

As a member of our icon club you will get access to hundreds of handcrafted and detailed icons. New icon sets are added continuously!

Visit Website

Club Icons

 • Pixel perfect design
 • PNGs in 8 sizes from 16x16 to 512x512 pixels
 • Handmade and optimized for each size
 • Scalable vector sources
 • Change the colors and customize easily

Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna


Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna została powołana do życia na zebraniu założycielskim w dniu 15 lutego 2001 r. Dwunastu członków założycieli, w tym Województwo Zachodniopomorskie (na podstawie uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dn. 18 grudnia 2000 r.) zadeklarowało chęć tworzenia w naszym województwie ROT-u w formie związku stowarzyszeń.

ZROT jest więc płaszczyzną współdziałania władz samorządowych regionu, Lokalnych Organizacji Turystycznych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji branżowych, środowiska nauki i przedsiębiorców sektora turystyki, zajmującą się kreowaniem i realizacją regionalnej polityki rozwoju gospodarki turystycznej w województwie zachodniopomorskim.

Podstawowe cele organizacji, to:

 • kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
 • wspomaganie tworzenia lokalnych organizacji turystycznych,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 • kreowanie wizerunku Województwa Zachodniopomorskiego jako regionu atrakcyjnego turystycznie,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym Województwa Zachodniopomorskiego,
 • zwiększanie liczby turystów odwiedzających Województwo Zachodniopomorskie,
 • działanie na rzecz wzrostu wpływów z turystyki,
 • stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem "it",
 • inicjowanie tworzenia i wspomaganie działalności lokalnych organizacji turystycznych,
 • działanie na rzecz poprawy infrastruktury turystycznej,
 • koordynacja działań promocyjnych podejmowanych w Województwie Zachodniopomorskim,
 • kumulowanie środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 • stworzenie platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami regionalnymi i krajowymi,
 • wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działanie na rzecz ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • występowanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • działanie na rzecz krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 • działanie na rzecz wzrostu bezpieczeństwa w kontekście rozwoju ruchu turystycznego i zagrożenia przestępczością typową dla obszarów turystycznych, w tym przestępczością wśród dzieci i młodzieży
 • działanie na rzecz propagowania i i uprawiania sportu wśród dzieci i młodzieży
 • prowadzenie działalności edukacyjno-szkoleniowej dla dzieci i młodzieży.

 

          Więcej na stronie        www.zrot.pl