baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Trzebiatowska Organizacja Turystyczna UJŚCIE REGI

Trzebiatowska Organizacja Turystyczna UJŚCIE REGI
   

al. Tysiąclecia 32 A
72-330 Mrzeżyno
tel.: 604 774 424
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: www.ujscieregi.pl 

nr KRS: 0000238631


O nas

Trzebiatowską Organizację Turystyczną „Ujście Regi" (TOTUR) powołano do życia 30 stycznia 2012 r.  31 maja na podstawie uchwały RM do organizacji, na prawach członka zwyczajnego, przystąpiła Gmina Trzebiatów. TOTUR to stowarzyszenie, które w niedalekiej przyszłości ma stanowić podstawowe ogniwo kreowania lokalnej gospodarki turystycznej w oparciu o współdziałanie wszystkich sektorów zainteresowanych rozwojem tej dziedziny gospodarki - publicznego (samorządowego), prywatnego i pozarządowego.
Obszar ujścia Regi do Bałtyku, rozumiany jako obszar dorzecza dolnego biegu rzeki ograniczonego od zachodu gminami Rewal i Karnice, Dźwirzynem od wschodu i Gryficami od południa posiada duży potencjał turystyczny, jeszcze nie do końca wykorzystany. Stąd TOTUR zamierza przede wszystkim brać czynny udział w procesie tworzenia nowych produktów turystycznych - od rozpoznania walorów, poprzez wzbogacenie ich o właściwą infrastrukturę na etapie tworzenia atrakcji, aż do jej komercjalizacji (świadczenia usług), co jest podstawą gotowego produktu turystycznego. Chce zatem spełniać docelowo rolę lokalnego touroperatora.
Oprócz inicjowania i współtworzenia lokalnych produktów turystycznych TOTUR ma również określone zadania w sferze kreowania pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku gminy Trzebiatów i promocji turystyki w gminie. Szczegółowe cele i zadania stowarzyszenia zostały zawarte w statucie stowarzyszenia.
Do członkostwa w TOTUR zapraszamy wszystkich, którzy identyfikują się z powyższymi założeniami, akceptują nasze cele statutowe i chcą: zapewnić sobie konkretny zysk finansowy (przedsiębiorcy branżowi); zrealizować swoje cele statutowe (NGO); zapewnić społeczności lokalnej usługi o charakterze publicznym i  podnieść atrakcyjność oferty turystycznej i promocyjnej (gminy, powiaty).


Zarząd:

Prezes: Krzysztof Kubacki
Wiceprezes: Katarzyna Szweda-Szymanowicz
Sekretarz: Grzegorz Klimaszewski
Skarbnik: Paweł Woźniak
Członek Zarządu: Dariusz Zieliński


Dokumenty do pobrania:

STATUT TOTUR-u

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
   

ul. Piłsudskiego 3
78-400 Szczecinek
tel.: 94 374 34 03
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: www.szlot.pl

nr KRS: 0000285288


O nas

Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna działa od 27 lipca 2007 roku. Jej siedziba znajduje się w Szczecinku przy ul. Mickiewicza 2. Stowarzyszenie zostało powołane na podstawie listu intencyjnego przedstawicieli Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego dotyczącego chęci współtworzenia Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Miasto i Powiat użyczyli majątek do prowadzenia działalności organizacji. Członkami SzLOT są członkowie założyciele oraz przedsiębiorcy branży turystycznej zarówno w sektorze prywatnym jak i publicznym.

Celem SzLOT jest:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Miasta Szczecinek oraz Powiatu Szczecineckiego, jako atrakcyjnych turystycznie;
 • dążenie do współpracy z podmiotami gospodarczymi turystyki oraz władzami lokalnymi, regionalnymi i centralnymi;
 • tworzenie systemu informacji turystycznej oraz obsługi ruchu turystycznego;
 • kreowanie i rozwój produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych;
 • współtworzenie produktów turystycznych Pomorza Zachodniego;
 • promocja aktywnych form wypoczynku i rekreacji.

Do realizacji swoich celów SzLOT dąży przez:

 • prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej;
 • prowadzenie trzech strzeżonych plaż miejskich na jeziorze Trzesiecko;
 • prowadzenie Wyciągu do Nart Wodnych w Szczecinku;
 • prowadzenie Academii Nautica - Niepublicznej Placówki Oświatowo-Wychowawczej;   
 • prowadzenie wypożyczalni sprzętu wodnego;   
 • organizowanie spływów kajakowych;   
 • prowadzenie wypożyczalni rowerów;  
 • organizowanie obozów młodzieżowych oraz imprez integracyjnych;   
 • pozyskiwanie środków finansowych z zewnątrz na rozwój turystyki;   
 • udział w imprezach, seminariach, sympozjach, konferencjach, szkoleniach;  
 • organizowanie imprez sportowych rangi regionalnej, ogólnopolskiej oraz europejskiej i światowej np. Mistrzostwa Europy w Narciarstwie Wodnym, Mistrzostwa Polski w Wakeboardzie lub kulturalno- rekreacyjnych takich jak Projekt Plaża;   
 • realizację projektów medialnych z ogólnopolskimi stacjami telewizyjnymi;
 • Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna jest organizatorem turystyki i jest wpisana do rejestru organizatorów turystyki w Urzędzie Marszałkowskim w Szczecinie pod numerem 5/13.

Zarząd:

Prezes Zarządu: Mariusz Getka
Wiceprezez Zarządu: Szymon Bibik
Członek Zarządu: Łukasz Koczan

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczacy: Tomasz Merk
Członek: Robert Robak
Członek: Filip Bielicki


Galeria:


Dokumenty do pobrania:

STATUT Szczecineckiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

Świnoujska Organizacjia Turystyczna

Świnoujska Organizacja Turystyczna
   

Pl. Słowiański 6/1
72-600 Świnoujście
tel.: 503 457 200, 91 321 95 27
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
strona www: www.sot.swinoujscie.pl 

nr KRS: 0000249885


O nas

Celem działalności Świnoujskiej Organizacji Turystycznej jest przede wszystkim:

 • kreowanie i upowszechnianie wizerunku Świnoujścia jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą,
 • utrzymywanie wysokiej konkurencyjności produktu turystycznego na rynku krajowym i zagranicznym,
 • podejmowanie działań w celu zwiększanie liczby turystów odwiedzających Miasto,
 • integrowanie środowisk samorządu terytorialnego, podmiotów z branży turystycznej, organizacji zrzeszających przedsiębiorców turystycznych, stowarzyszeń turystycznych oraz osób fizycznych i organizacji nie posiadających osobowości prawnej, a mogących wspierać te cele.

Wszystko to chcemy osiągnąć poprzez:

 • rozwijanie istniejących oraz tworzenie nowych produktów turystycznych i podnoszenie ich konkurencyjności,
 • udział w krajowych i zagranicznych targach turystycznych, imprezach promocyjnych, szkoleniach krajowych i zagranicznych,
 • inicjowanie, opiniowanie i wspieranie planów rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,
 • udział w działaniach na rzecz ochrony zasobów kulturalnych i przyrodniczych, jako elementów składowych konkurencyjnego produktu turystycznego,
 • inicjowanie i prowadzenie badań marketingowych i monitoringowych turystyki oraz upowszechnianie ich rezultatów,
 • współpracę z organami administracji rządowej, administracji samorządowych, z Polską Organizacją Turystyczną, Zachodniopomorską Regionalną Organizacją Turystyczną i innymi lokalnymi organizacjami działającymi w zakresie turystyki lub mogącymi ją wspierać,
 • prowadzenie i rozwijanie Informacji Turystycznej,
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację celów statutowych,
 • prowadzenie kursów i szkoleń służących rozwojowi turystyki.

Zarząd:

Prezes: Piotr Piwowarczyk
Wiceprezes: Wioleta Samitowska
Członek Zarządu: Ryszard Szczepański
Członek Zarządu: Bartłomiej Turlejski
Członek Zarządu: 
Ewelina Iwańczyk


Dokumenty do pobrania:

STATUT Świnoujskiej Organizacji Turystycznej

Lokalna Organizacja Turystyczna ZIEMIA DRAWSKA

Lokalna Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska"
 

ul. Kolejowa 1
78-500 Drawsko Pomorskie
tel.: 94 36 34 867; kom.: 669 170 756
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

strona www:
adres do korespondencji:
Biuro Turystyki "DELFIN" Artur Krzemień,
ul. Piłsudskiego 21, 78-500 Drawsko Pomorskie
nr KRS: 0000418660


O nas

Lokalnea Organizacja Turystyczna "Ziemia Drawska" ma za cel wypromować oraz zintegrować społeczności lokalną, głównie jednostek samorządu lokalnego i branży turystycznej, kreowanie produktu turystycznego wokół lokalnych atrakcji turystycznych, gromadzenie i aktualizacja informacji o atrakcjach i produktach turystycznych. Serdecznie zapraszamy do współpracy wszystkich tych którym zależy na dobru dobrej turystyki w naszym regionie.


Zarząd:

Prezes: Artur Krzemień
Wiceprezes: Tomasz Jasyk
Sekretarz: Leszek Mazurkiewicz
Skarbnik: Jolanta Chamier-Ciemińska
Członek: Adam Cygan


 Dokumenty do pobrania:

STATUT LOT Ziemia Drawska

Ministerstwo Sportu i Turystyki