baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Ruszył konkurs grantowy "Działaj Lokalnie" 2014

Celem „Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Program adresowany jest do organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) i grup nieformalnych (grup mieszkańców i młodzieży), osób, które chcą wspólnie działać na rzecz swojej społeczności z terenu powiatu sławieńskiego.
W ramach konkursu przewidziane jest przyznanie ok. 10 dotacji w wysokości do 6.000 zł na projekty, które:

  • zakładają współdziałanie mieszkańców,
  • wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności,
  • mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne koszty realizacji,
  • przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a jednocześnie będą służyć całej społeczności,
  • będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
  • będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – naturalne, społeczne, ludzkie i finansowe.

Do konkursu można składać nieograniczoną liczbę wniosków, jednak jeden realizator będzie mógł dostać dofinansowanie na realizację najwyżej jednego projektu.

Projekty min. 3 miesięczne, a maksymalnie 6 miesięczne mogą być realizowane w okresie od 1 lipca 2014 r. do 28 lutego 2015 r. W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu ze środków Programu „Działaj Lokalnie VIII” to 6.000 zł. Do niej ubiegający się o grant musi dołożyć wkład własny w wysokości minimum 25% wartości dotacji (5% w postaci finansowej, pozostałe 20% w postaci wkładu usługowego, rzeczowego lub pracy wolontariuszy).

Wnioski można składać do 08 czerwca 2014 r. wyłącznie za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie system.dzialajlokalnie.pl oraz www.dl.wolontariat.com.pl.

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji znajdują się w Regulaminie konkursu grantowego „Działaj lokalnie VIII” w 2014 roku.

Program „Działaj Lokalnie" odbywa się pod patronatem Starosty Sławieńskiego, wsparciu finansowym Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie, Stoczni M&W Darłowo, Banku Spółdzielczego w Sławnie i Hotelu Delfin w Dąbkach, pomocy organizacyjnej samorządów lokalnych Miasta Darłowo, Miasta Sławno, Gminy Sławno, Gminy Postomino, Gminy Malechowo i Gminy Darłowo oraz opiece medialnej Radia Koszalin i Obserwatora Lokalnego.

Zapraszamy osoby i firmy do partnerstwa w ramach Programu „Działaj Lokalnie” lub wsparcia Programu jako darczyńca!

Dodatkowe informacjie na stronach www.dl.wolontariat.com.pl.