baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Wielki Piknik Pasji, czyli XIII Szczecińskie Spotkanie Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI.

Mamy nadzieję, że zarówno wydarzenia VIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych, jak i Spotkanie POD PLATANAMI będą niepowtarzalną okazją do prezentacji dorobku Państwa organizacji. To także okazja do wymiany pomysłów, poglądów, doświadczeń i szansa na nawiązanie nowych kontaktów i partnerstw. Liczymy także, że Państwa organizacja swoimi inicjatywami, pomysłami i propozycjami wzbogaci program VIII Tygodnia Inicjatyw Pozarządowych i XIII Szczecińskiego Spotkania Organizacji Pozarządowych POD PLATANAMI.

Szczegóły zaplanowanych wydarzeń znajdują się na stronie internetowej www.platany.org.