baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Za nami I etap Konkursu Marszałka Województwa pn. Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2013

W dniu 28 kwietnia br. obradowała Komisja Konkursowa, powołana Uchwałą Nr 541/14 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 11 kwietnia 2014 r.:
1. Krzysztof Faliński, Dyrektor Wydziału Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełniący funkcję Przewodniczącego Komisji;
2. Anna Kołek, Dyrektor Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, jako Przedstawiciel Wojewody Zachodniopomorskiego;
3. Maria Żukrowska-Mróz, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
4. Artur Łącki, radny Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego;
5. Małgorzata Kuncewicz, gł. specjalista-koordynator w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełniąca rolę sekretarza organizacyjnego bez prawa głosu;
6. Magdalena Pieczyńska, inspektor w Wydziale Współpracy Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, pełniąca rolę protokolanta bez prawa głosu. Mimo nieobecności jednego członka Komisji zgodnie z § 11 ust. 2 Regulaminu Konkursu Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego pn. „Samorządowy Lider Współpracy z NGO 2014”, zwanego w dalszej części protokołu Regulaminem, posiedzenie odbyło się.

Komisja dokonała oceny merytorycznej nadesłanych zgłoszeń. Do udziału w Konkursie zgłosiło się 8 samorządów z terenu województwa w tym: 1 w kategorii powiaty i miasta na prawach powiatu, 5 w kategorii gminy miejskie i miejsko-wiejskie oraz 2 w kategorii gminy wiejskie. Jeden z samorządów – Gmina Kołobrzeg - nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej z uwagi na nadesłanie zgłoszenia po wymaganym terminie.

Więcej na stronie Urządu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego