baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szczecin. Szkolenie dla NGO z Modelu Kontraktowania Usług Społecznych

Co to jest Model Kontraktowania Usług Społecznych?
Model Kontraktowania Usług Społecznych (MKUS) proponuje nowe podejście w zlecaniu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym.
Składa się z trzech kroków:
Krok1 określenie zadania, które ma zostać zlecone organizacjom pozarządowym,
Krok 2 wybranie typu zlecenia,
Krok 3 przeprowadzenie procesu zmiany.
Dotychczas realizacja zadań publicznych odbywa się zgodnie z prawem we współpracy z organizacjami pozarządowymi, jednak kształt tej współpracy jest dla obu stron mało zadowalający. Innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych jest narzędziem, które pozwoli tę współpracę usprawnić wprowadzając nowe podejście w tym zakresie.
Cele szkoleniowe
Podczas szkolenia uczestnicy/czki zostaną zapoznani/ne z innowacyjnymi metodami zlecania zadań zawartymi w Modelu Kontraktowania Usług Publicznych. Poznają jego strukturę i narzędzia oraz zostaną zapoznani/ne z obecnym stanem prawnym dotyczącym współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi.
W ramach projektu PI „Od partnerstwa do kooperacji” 17 Jednostek Samorządu Terytorialnego testuje innowacyjny Model Kontraktowania Usług Społecznych. Ze względu na to, jak istotne w Modelu jest partnerstwo i zaangażowanie, jest on jednym z najnowocześniejszych stylów współpracy stosowanych obecnie w dojrzałych demokracjach i niewątpliwie pierwszym tak kompleksowym w Polsce.

Więcej o szkoleniu i formularz zgłoszeniowy na stronie www.zlecaniezadan.pl