baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Badanie potrzeb szkoleniowych NGO z zakresu zarządzania różnorodnością oraz zarządzania migracjami

Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji oraz Urząd do Spraw Cudzoziemców ramach projektu Zwiększanie efektywności zarządzania migracjami w Polsce”, który jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej zaprasza do wypełnienie ankiety, mającej na celu zbadanie potrzeb szkoleniowych organizacji pozarządowych w tematyce zarządzania migracjami i zarządzania różnorodnością.

Kwestionariusz jest skierowany zarówno do organizacji, które pracują z migrantami i na rzecz cudzoziemców w Polsce, jak i tych instytucji, które chcą rozpocząć działania w tej tematyce.

Zebrane dane pomogą w przygotowaniu programu szkoleń dla NGO. Wypełnienie ankiety zajmuje kilka minut, a kwestionariusz jest aktywny do 11 maja.

Link do ankiety on-line: http://bit.ly/1kkrY3r