baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Festiwal Organizacji Pozarządowych w ramach obchodów Dni Koszalina

Festiwal odbędzie się 24 maja 2014r. na placu przed amfiteatrem w godzinach 11-16.

O godzinie 11 odbędzie się uroczyste otwarcie Festiwalu. Następnie organizacje zaprezentują swój dorobek na scenie ustawionej przed amfiteatrem, na stoiskach oraz placu. W wydarzeniu weźmie udział kilkadziesiąt organizacji pozarządowych z wielu branż. Swoje stoisko będzie miał także Referat Organizacji Pozarządowych Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Dla gości Festiwalu przygotowano wiele atrakcji, konkursów oraz darmowy poczęstunek. O godzinie 18.00 w amfiteatrze odbędzie się koncert zespołu Kombi.

Dla organizacji, Festiwal jest szansą na promocję swojej działalności, pozyskanie nowych odbiorców działań, sympatyków, sponsorów, a także wzajemne poznanie się i wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych organizacji.

Więcej na stronie Koszalińskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.