baner z logiem projektu pn. Partnerstwo regionalne JST i NGO na rzecz sektora turystyki w woj. zachodniopomorskim

Szczecin. Szkolenie na temat Programu Erasmus+ Młodzież

Termin szkolenia: 10 maja 2014 (szkolenie rozpoczyna się o godz. 10.00 a kończy się o godz. 17.00)

Miejsce szkolenia: Międzynarodowe Centrum Studiów i Spotkań im. Dietricha Bonhoeffera, ul. Piotra Skargi 32, Szczecin (przy Jasnych Błoniach)

Termin zgłoszeń: 8 maja 2014

Cel i tematyka:
Szkolenie dotyczy zasad nowego Programu edukacyjnego Erasmus+ w jego cześci dotyczącej młodzieży, który wspiera młodzież i osoby pracujące z młodzieżą przez finansowanie ich projektów oraz przez udostępnianie im informacji, organizowanie szkoleń, tworzenie możliwości współpracy z partnerami w całej Europie i poza nią.

Więcej o szkoleniu na stronie Stowarzyszenia POLARIS